เงื่อนไขสมัครนายหน้าประกันชีวิต

1.ต้องเป็นสมาชิกระบบ AM ของศรีกรุงโบรคเกอร์ (วิธีการสมัครสมาชิกระบบ AM ศรีกรุงโบรคเกอร์ )

2.ต้องมีบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย และ ปรับเป็นระดับ 5 ในระบบ AM ศรีกรุงโบรคเกอร์

3.ต้องมีบัตรนายหน้าประกันชีวิต และสมัครเป็นสมาชิกศรีกรุงประกันชีวิตโบรคเกอร์ (สมัครฟรี)

 

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง lineโทรหาเรา

ใบสมัคร online

 

แผนการตลาดมีการปรับปรุงใหม่ ณ เมษายน 2563

 

จะขึ้นระดับ 5 จากแต่เดิม ต้องมีบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย เท่านั้น มีบัตรนายหน้าประกันชีวิต ไม่สามารถขึ้นระดับ 5 ได้

 

ปัจจุบัน ดีกว่าเดิม เปลี่ยนเป็น .....

 

สามารถขึ้นระดับ 5 ได้ หากมีบัตรนายหน้าประกันนายหน้าวินาศภัย หรือนายหน้าประกันชีวิต อย่างใดอย่างหนึ่ง

 

ภายใต้เงื่อนไข ถ้ามีบัตรใบใดใบหนึ่ง จะขายได้เฉพาะประเภท ที่ตนถือเท่านั้น

 

เช่น นาย ก. มีบัตรนายหน้าประกันชีวิต ก็จะได้ปรับระดับ 5 และสามารถขายประกันชีวิตได้ทุกบริษัท ที่ร่วมกับศรีกรุงฯ แต่สามารถซื้อประกันวินาศภัย ในชื่อของตนเองเท่านั้น ไม่สามารถขายประกันวินาศภัยได้

 

นาย ก. จะมีสิทธิได้รับค่าแนะนำ และค่าสายงาน เฉพาะผลงานของประกันชีวิตเท่านั้น ส่วนประกันวินาศภัยภัย และ724 จะโฮลไว้

นาย ก. จะได้ผลงานของทีมงานทุกคน ทุกประเภท ที่ระดับต่ำกว่า

 

นาย ข. มีบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย ก็จะได้ปรับระดับ 5 สามารถขายประกันวินาศภัยได้ แต่ไม่สามารถซื้อประกันชีวิตของตนเอง และไม่สามารถขายประกันชีวิตได้

 

นาย ข. จะมีสิทธิได้รับค่าแนะนำ และค่าสายงาน เฉพาะผลงานของประกันวินาศภัยเท่านั้น ส่วนของประกันชีวิตและ 724 จะโฮลไว้

นาย ข. จะได้ผลงานของทีมงานทุกคน ทุกประเภท ที่ระดับต่ำกว่า

 

Visitors: 19,768